Regular a Panagpurga, Panagbitamina ken Panagsumpit

Maysa kadagiti programa ti Lokal nga Gobierno babaen ti Opisina ti Municipal Agriculture ti regular a panagpurga, panagbitamina ken panagsumpit kadagiti nuang, baka ken kalding tapnon mapapintas dagiti rasa (breed) ti dingwen ken kasta payen a panangsaluad kadagiti nadumaduma nga parasito.
Bayat iti koordinasyon ti Lokal nga Gobierno ken ti Barangay Bacsay Cataraoan Sur nga idadauluan ni PB Norlito Castillo, naisayangkat ita nga aldaw daytoy nga aktibidad nga inatendaran dagiti constituents iti nasao nga barangay.
Mangnamnama dagiti dadduma pay a barangay iti ili nga sumaruno dan to met a maipaayan kadetoy a benepisyo.

Municipality of Claveria, Cagayan


Copyright © 2017. Municipality of Claveria, Province of Cagayan. All rights reserved 2017.
Official Website of Claveria Municipality, Province of Cagayan North