PAKAAMMO : Ayuda manipud ti LGU – Claveria

PAKAAMMO :

Ayuda manipud ti LGU – Claveria para kadatayo amin nga SAAN a SAP-beneficiaries ken 4Ps. Nangrugin Apo ti panagibunong dagiti nagagaget a barangay opisyales tayo . Dagitoy ti items nga maawat … Agyaman kami.

Additional info Apo :
Adda da items a nakalista nga naibusen ti stocks, isu nga sabali items ti naited ngem agpada da met laeng balor na. Ti importante Apo ket aggatad ti P1,500.00 ti maawat tayo nga items.

Municipality of Claveria, Cagayan


Copyright © 2017. Municipality of Claveria, Province of Cagayan. All rights reserved 2017.
Official Website of Claveria Municipality, Province of Cagayan North