Pagpapatuloy ng pagbabakuna (2nd dose) para sa ating mga kababayan na kabilang sa A1-A4 Categories


Pagpapatuloy ng pagbabakuna (2nd dose) para sa ating mga kababayan na kabilang sa A1-A4 Categories ngayong araw ng Huwebes, Setyembre 8,2021.
Iyanos tay laeng ti panaguray batang tayo, Apo. Habang iururay tayo ket mabalin umasideg, makidamag ken agpalista kadaguiti BHW/Bherts dagitay mairaman iti A1-A4 a kategorya a saan pay nabakunaan ta isuda ti mangiyasasideg ken mangipasa ti Municipal Health Office tayo. Agyaman ken agan annad tayo amin!

Municipality of Claveria, Cagayan


Copyright © 2017. Municipality of Claveria, Province of Cagayan. All rights reserved 2017.
Official Website of Claveria Municipality, Province of Cagayan North