Nobyembre 19, 2021:Tuluy-tuloy na pagbabakuna sa bayan ng Claveria

Iyanos tay laeng nga iuray ti batang tayo, Kalugaran, mabakunaan tayo amin ta adadun to manen ti sumangpet a bakuna ti sumarsaruno nga aldaw. Kadagitay saan pay nabakunaan, makidamag ken agpalista tayon ti Barangay Health Workers tayo.
#bidaangmaybakuna #resbakuna

Municipality of Claveria, Cagayan


Copyright © 2017. Municipality of Claveria, Province of Cagayan. All rights reserved 2017.
Official Website of Claveria Municipality, Province of Cagayan North