MIATF Advisory

Naimbag a damag Kalugaran!
Ita nga aldaw ket inruar tayon ti Executive Order No. 23 Series of 2021 nga mangipalubos iti panagserrek ditoy ili dagiti fully vaccinated individuals. Masapol laengen nga ipakita ti vaccination card ken ag-undergo ti health and exposure screening iti Rural Health Unit tayo no sumangpet. Agyaman ken agkikita tayo amin ditoy Claveria! Agan annad tayo a kanayon! 🤗
(Para sa buong kopya ng nasabing Executive Order, pls refer to this link https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=260427642792161&id=100064747806751&sfnsn=mo)

 

Municipality of Claveria, Cagayan


Copyright © 2017. Municipality of Claveria, Province of Cagayan. All rights reserved 2017.
Official Website of Claveria Municipality, Province of Cagayan North