Claveria Covid-19 Update as of September 24 & 25, 2021

Iti agdama ket addaan tayo ti 101 nga aktibo nga kaso iti Covid-19 kalpasan a manayonan ti 9 nga baro nga kaso, 1 nga death ken 4 nga recoveries idi kalman ti agdama nga bilang.
Ita nga aldaw adda met 8 nga baro nga kaso ken 4 nga indibidwal nga nakarekober iti sakit.
Itultuloy tayo ti nainget a panagtungpal kadagiti public health standards ken liklikan tayo ti rumrumwar uneg binalayan para iti saan nasisita nga rason.
Dios ti agngina ken agan annad tayo kanayon, Kalugaran!

Municipality of Claveria, Cagayan


Copyright © 2017. Municipality of Claveria, Province of Cagayan. All rights reserved 2017.
Official Website of Claveria Municipality, Province of Cagayan North