Claveria Covid-19 Update as of September 20, 2021

Naimbag a rabii, Kalugaran!

Adda maysa nga nainayon nga baro a kaso ti Covid a taga Barangay Tabbugan ken dua nga recoveries idi kalman isu nga bimaba iti 119 ti aktibo nga kaso

Ita met nga aldaw, September 20,2021 ket adda dua (2) nga nagpositibo iti nasao nga bayrus ken tallo nga indibidwal nga nakarekober kadaytoy a sakit. Iti agdama ket addaan tayo ti 118 nga aktibo nga kaso ditoy ili

Idawat mi ti nainget ken kinanayon a panagtulnog iti amin nga health protocols tayo. Let us be safe and healthy! Dios ti agngina ken agan annad tayo amin.

Municipality of Claveria, Cagayan


Copyright © 2017. Municipality of Claveria, Province of Cagayan. All rights reserved 2017.
Official Website of Claveria Municipality, Province of Cagayan North