Claveria Covid-19 Update as of September 14, 2021


Ita nga aldaw, September 14,2021 ket adda nainayon nga 11 nga baro nga kaso ken 9 nga recoveries isu nga ti agdama ket addaan tayo ti 138 nga aktibo nga kaso ditoy ili. Kasta pay nga adda maysa nga death tayo nga taga Barangay Centro 6, makipagrikna ken makipagkakararag tayo iti pamilya ti pimusay a Kalugaran tayo.
Idawat mi ti nainget nga panagtulnog tayo ti health protocols ken panagnaed uneg binalayan. Let us all be safe and healthy. Agyaman ken agan annad tayo a kanayon!

Municipality of Claveria, Cagayan


Copyright © 2017. Municipality of Claveria, Province of Cagayan. All rights reserved 2017.
Official Website of Claveria Municipality, Province of Cagayan North