ANUNSIYO UKOL SA EDUCATIONAL ASSISTANCE PROGRAM NG DSWD

ANUNSIYO UKOL SA EDUCATIONAL ASSISTANCE PROGRAM NG DSWD: Para sa mga aplikante ng Educational Assistance Program sa Rehiyon Dos, i-scan ang QR Code o i-click ang sumusunod na mga link ng bawat probinsiya upang makapagparehistro online:
NUEVA VIZCAYA: bit.ly/EA4Vizcaya
Ang lahat ng magpaparehistro online ay dadaan sa assesment ng DSWD social worker base sa sinagutang online registration form ng mga aplikante.
Ang mga matutukoy na pasok bilang students-in-crisis ay makakatanggap ng text (SMS)/tawag mula sa DSWD Field Office 02 kung kailan at saan ang isasagawang pay-out.
Images from DSWD Region II

Municipality of Claveria, Cagayan


Copyright © 2017. Municipality of Claveria, Province of Cagayan. All rights reserved 2017.
Official Website of Claveria Municipality, Province of Cagayan North